Η Release and Relax Motion ακολουθώντας τη ραγδαία ανάπτυξη του Τουρισμού Ευεξίας στους τομείς των Spa – Fitness και Ομορφιάς, αυξάνει διαρκώς το επίπεδο των υπηρεσιών της για την κάλυψη των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς του Τουρισμού Ευεξίας. Αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών μας αποτελεί η διαχείριση οποιουδήποτε wellness & spa project μας ανατεθεί.

Μελέτη – Σχεδιασμός – Υλοποίηση

Αυτό είναι το τρίπτυχο που ακολουθούμε πιστά έτσι ώστε να πετυχαίνουμε τα μέγιστα αποτελέσματα για την επιχείρηση σας ,στους καλύτερους  χρόνους.

Πρωταρχικό  μας μέλημα είναι ο εντοπισμός και η βαθειά κατανόηση των προσωπικών σαςαναγκών.Αυτές μπορεί να αφορούν τη σύσταση νέας εταιρείας, αν βρεθούμε στο ξεκίνημα σας, ή τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων  υπηρεσιών του επαγγελματικού σας χώρου. Σε κάθε περίπτωση ξεκινάμε την ενδελεχή μελέτη και συλλογή παρατηρήσεων και πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες μας.

Συνεχίζουμε με τοσχολαστικό σχεδιασμό του πλάνου εργασιών που θα ακολουθήσουμε αφού έχουμε συμφωνήσει και ρυθμίσει επακριβώς την κατανομή του budget.

Ολοκληρώνουμε με την υλοποίηση του spa project η οποία γίνεται στο χώρο μας ή μπορεί να χρειαστεί  η φυσική παρουσία της ομάδας μας στον δικό σας. Σε κάθε περίπτωση όλες οι εξατομικευμένες εργασίες ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουμε θέσει εξ αρχής.

Αξιολογούμε μαζί τα αποτελέσματα του projectκατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλλά και βάσει των αποτελεσμάτων του. Έτσι, είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν θα χρειαστεί και κάποια after sale υπηρεσία.

Για εμάς Wellness Spa Projects είναι:

  1. ΑνάθεσηΜελάτηςSpa(Business – Marketing Plan)
  2. Αξιολόγηση Χώρων Spa
  3. Εκπαίδευση Ανθρώπινου ΔυναμικούSpa
  4. Διαφήμιση Επαγγελματικού Χώρου Spa
  5. Εύρεση Προσωπικού Spa
  6. ΕξοπλισμόςSpa
  7. ΚαθοδήγησηστελεχώνSpa(Personal Training & Coaching)
  8. Δημιουργία Ταυτότητας Spa
  9. Διαχείριση Spa

Για εσάς; Περιμένουμε να ακούσουμε τις επιθυμίες σας και είμαστε καθόλα έτοιμοι για να τις πραγματοποιήσουμε. Μπορεί να έχετε μια ιδέα και να μην έχετε τον τρόποή το χρόνο να την εφαρμόσετε. Ίσως διαθέτετε τον χώρο spaαλλά δε θέλετε να εμπλακείτε καθόλου στη λειτουργία του. Σε αυτή τη περίπτωση η ομάδα μας μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του χώρου σας στοχεύοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων!

Σκοπός μας είναι η δημιουργία σταθερών, μακροχρόνιων συνεργασιών με κοινό όραμα την αναβάθμιση των υπηρεσιών ομορφιάς και ευεξίας στον αναπτυσσόμενο τομέα των Spa και Wellness!