Το πρώτο μέλημα μας είναι η μελέτη του spa σας, της λειτουργίας του καθώς και των δυνατοτήτων του.

Η καταγραφή του χώρου, των εγκαταστάσεων του, το ανθρώπινο δυναμικό του καθώς και τις δυνατότητες που έχει το spa, μας δίνει το έναυσμα να σχεδιάσουμε όλες τις διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του χώρου ώστε να εξασφαλίσουμε το μέγιστο ττης απόδοσης του. Με επιτόπιο έλεγχο λοιπόν και με συστήματα που μας επιτρέπουν να έχουμε μια πλήρη εικόνα του spa, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε για νεοσύστατα ή υφιστάμενα spa ξενοδοχείων, εκείνες τις διαδικασίες που θα ταυτίσουν τους πελάτες με το concept του spa και θα δώσουν τη δυναμική εκείνη που θα αποφέρει τον επιθυμητό τζίρο.

Το κάθε spa, αποτελεί για εμάς, ένα σημαντικό κομμάτι του ξενοδοχείου και οι μελέτες και κυρίως οι προτάσεις συμβούλευσης μας, κινούνται στον άξονα της σύνδεσης του spa με τις υπόλοιπες υπηρεσίες και φιλοσοφία του ξενοδοχείου που ανήκει. Συνδέουμε και ενοποιούμε με τις δράσεις μας και την επικοινωνία που δημιουργούμε τα υπόλοιπα μέρη του ξενοδοχείου (εστιατόρια – αθλητικές εγκαταστάσεις – πισίνα – παραλία κτλ) ώστε να πετυχαίνουμε την ιδανική προβολή αλλά και απήχηση του spa σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι συνήθως συμβαίνει.

Η επιλογή του μενού υπηρεσιών και των προϊόντων που κάνουμε για το κάθε spa εξαρτάται από την ταυτότητα που θέλουμε να έχει το spa και το κοινό που θέλουμε να απευθυνθεί. Συνδυάζουμε αρμονικά τις ανάγκες των πελατών του ξενοδοχείου με το ύφος που θέλουμε να έχει το spa και συνθέτουμε ένα concept που μεγιστοποιεί τα οικονομικά αποτελέσματα που προσδοκεί ο επιχειρηματίας.

Δημιουργούμε και παρέχουμε για το κάθε spa συνολικά ή μεμονωμένα: 

  1. Μελέτες για τις οικονομικές δυνατότητες της επένδυσης της επιχείρησης spa και των λύσεων – διορθωτικών αλλαγών της (spa business plan)
  2. Διαδικασίες για τον αρτιότερο τρόπο λειτουργίας του προσωπικού και του spa σας, δίνοντας ευκολία και στη συνεργασία τους και απέναντι στους πελάτες σας (Operating procedures)
  3. Προτάσεις για δυνατότητες εξοικονόμησης αλλά και επιλογές αύξησης των κερδών του spa
  4. Μελέτες για την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του μενού υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες των πελατών σας (περιγραφές – πρωτόκολλα – τιμολόγηση – προϊόντα – μεταπώληση) – (spa menu consulting)
  5. Διαδικασίες αύξησης πελατολογίου και επισκεψιμότητας στο spa
  6. Συμβουλευτική – coaching της επιχείρησης σας όσον αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
  7. Περιγραφές θέσεων εργασίας – υλοποίηση συνεντεύξεων – επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού (spa managers, spa therapists etc)
  8. Παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία marketing για τη δημιουργία της κατάλληλης εικόνας του spa και τον τρόπο επικοινωνίας, για την προσέλκυση νέων ή την ενεργοποίηση υφιστάμενων πελατών του spa
  9. Προτάσεις διακόσμισης – υλικών και εξοπλισμού spa
  10. Εκπαίδευση του προσωπικού (spa staff training)

Διασφαλίζουμε την επιτυχία του κάθε project με τη συνεχή επαφή μας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του spa

Είμαστε στη διάθεση σας για να δούμε από κοντά το spa project σας και να μελετήσουμε ειδικά τις λύσεις που θα κάνουν την επιχείρηση σας να λειτουργεί καλύτερα και με μεγαλύτερα αποτελέσματα σε οικονομικό και ποιοτικό επίπεδο.

Επικοινωνήστε με την ομάδα της RR Motion για ολοκληρωμένες ή μεμονωμένες υπηρεσίες συμβούλευσης Spa!