Υπηρεσίες αξιολόγησης λειτουργίας χώρων spa.

Η Release and Relax Motion έχει τη δυνατότητα να παρέχει, σε ένα συνεργαζόμενο spa,  την υπηρεσία αξιολόγησης της λειτουργίας του χώρου του με την διαδικασία είτε του φανερού επιτόπιου ελέγχου του χώρου είτε της υπηρεσίας: Secret Client (Mystery Shopper) για την πληροφόρηση του σε θέματα διασφάλισης ποιότητας παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και για τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν σε όφελος της λειτουργίας του spa και της αύξησης των εσόδων του.

Με αυτές τις υπηρεσίες συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του spa, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών του και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του και επομένως των κερδών του spa.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε επαναληπτικές επισκέψεις είτε του φανερού είτε του μυστικού πελάτη στο χώρο του spa σας, με σενάρια ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες σας, διενεργώντας μια ολοκληρωμένη αναφορά (reports) και μπορεί να αφορούν:

 1. Τη λειτουργικότητα των χώρων spa (reception, αποδυτήρια, πισίνες, καμπίνες θεραπειών κ.α.) αναφορικά με τις θερμοκρασίες, την καθαριότητα, την ηχομόνωση κτλ.
 2. Την εμφάνιση των εργαζομένων του spa
 3. Την υποδοχή πελατών
 4. Την εξυπηρέτηση και του τρόπου διαχείρισης των πελατών
 5. Την παρουσίαση του spa (spa tour)
 6. Τους τρόπους προτάσεων θεραπειών – πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών
 7. Τον τρόπο εφαρμογής των θεραπειών
 8. Τη διατήρηση των χρονικών ορίων των θεραπειών
 9. Τη συνεργασία του συνόλου του προσωπικού μεταξύ τους
 10. Το βαθμό ικανοποίησης των πελατών από την γενική εμπειρία στο spa
 11. Τις δυνατότητες σύνδεσης του spa με όλα τα μέρη του ξενοδοχείου που ανήκει με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας του spa
 12. Τις δυνατότητες τροποποιήσεων του menu υπηρεσιών σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των πελατών του
 13. Τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων μέσω συγκεκριμένων προωθητικών ενεργειών

Οφέλη της υπηρεσίας secret client για το spa

Τα reports που θα σας παραδίδει η εξειδικευμένη ομάδα της Release and Relax Motion θα αποτελούν το μοχλό για να γνωρίζει η επιχείρηση του spa τα τρωτά σημεία και τι θα πρέπει να βελτιώσει αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του, καθώς και τα θετικά του ώστε να τα διατηρήσει και να τα εξελίξει. Τα reports οδηγούν:

 • Στη βελτίωση του προφίλ του spa
 • Στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών του spa
 • Στη μείωση του λειτουργικών δαπανών και εξοικονόμηση πόρων
 • Στην αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού του spa και τη μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών από τους εργαζομένους
 • Στη δημιουργία νέων στόχων και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του spa
 • Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του spa

Σαν αποτέλεσμα των αξιολογήσεων έχουμε τη δυνατότητα, επίσης, να καταρτίσουμε και τα ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του προσωπικού και της λειτουργικότητας του spa.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε τη βελτίωση των υπηρεσιών του spa σας.