Στα πλαίσια της δράσης του εκπαιδευτικού μας κέντρου, η Release and Relax Motion έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί την αγορά εργασίας με νέους επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσής της. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και, έτσι, μπορούμε να εγγυηθούμε για το άρτιο υπόβαθρο θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης των υποψηφίων που σας προτείνουμε για το κέντρο Ευεξίας ή Spa.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τη συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών και από την υπόλοιπη αγορά εργασίας, προκειμένου να δημιουργήσουν το ιδανικό spa team και να στελεχώσουν όλες τις θέσεις που έχει ανάγκη ο εκάστοτε χώρος spa (Spa Manager – Spa Therapists – Spa Receptionists κτλ).

Επιλέξτε τις υπηρεσίες συμβουλευτικής εύρεσης προσωπικού της Release and Relax Motion ώστε να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε:

  1. Την κατάλληλη περιγραφή θέσης / θέσεων της επιχείρησης σας
  2. Την επικοινωνία των θέσεων αυτών σε υποψήφιους εργαζόμενους
  3. Τη λήψη και αξιολόγηση των κατάλληλων βιογραφικών
  4. Την επικοινωνία και τις συνεντεύξεις με τους υποψήφιους εργαζομένους
  5. Την αξιολόγηση τους σε προφορικό και πρακτικό επίπεδο
  6. Την επιλογή προσωπικού για τις θέσεις spa (2 προτεινόμενοι / θέση εργασίας – τελική έγκριση από τον ιδιοκτήτη ή manager του spa)
  7. Κάλυψη θέσεων εργασίας σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου (ισχύει για τους πρώτους 2 μήνες εργασίας του εκάστοτε εργαζομένου)

Η επιλογή προσωπικού αφορά τη στελέχωση ινστιτούτων αισθητικήςξενοδοχείων ή spacity spaγυμναστηρίων, και χώρων ευεξίας που έχουν ανάγκη από άψογα καταρτισμένο προσωπικό, τόσο σε θεωρητικό όσο σε πρακτικό επίπεδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας, προκειμένου να βρούμε την κατάλληλη λύση για εσάς, στελεχώνοντας το χώρο σας με το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

Εμπιστευθείτε τους ειδικούς για την επιλογή προσωπικού Spa και χώρων Ευεξίας!