Μετά την επιτυχημένη εκπαίδευση στις πωλήσεις spa, ακολουθούν οι εκπαιδεύσεις μας σε θέματα Marketing για Spa με εργαλεία τις προσφορές σε spa και τη δημιουργία επιτυχημένων events προσέλκυσης πελατών.
Η υλοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιανουαρίου 2018.

Θεματολογία εκπαίδευσης:

Spa Offers: http://spaconsulting.gr/marketing-sales/#spa-offers-training

Spa Event Management: http://spaconsulting.gr/marketing-sales/#spa-event-management

Ώρες εκπαίδευσης: 09.00 – 17.00

Χώρος Εκπαίδευσης: Hotel Spa Training Center, Λ. Αλεξάνδρας 9, Αθήνα

Στόχοι της εκπαίδευσης:

  • Να γνωρίσουν την αξία των 2 αυτών εργαλείων Marketing στο spa
  • Να ξέρουν πώς να “συνδέουν” το spa τους με τα υπόλοιπα μέρη ενός ξενοδοχείου
  • Να αυξάνουν την επικοινωνία του spa προς τους υποψήφιους πελάτες του
  • Να πετυχαίνουν την αύξηση της επισκεψιμότητας στο spa
  • Nα αυξάνουν το τζίρο της επιχείρησης spa

Απευθύνεται:

  • Σε Spa Managers που θέλουν να εξειδικευτούν στις τεχνικές προσέλκυσης νέων πελατών σε spa και να αναπτύξουν πλάνο της επικοινωνίας και προσφορών
  • Σε Spa Therapists και Spa Receptionists που θέλουν να αναβαθμιστούν σε Managers

Τα 2 αυτά προγράμματα αποτελούν μέρη του κύκλου Spa Management και μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει αποσπασματικά ή σε πλήρη κύκλο:

«Στόχος μας η δημιουργία των κατάλληλων στελεχών που θα έχουν τις ικανότητες να αυξάνουν την επικοινωνία του τουριστικό spa…αναβαθμίζοντας το τουριστικό μας προϊόν»

Πληροφορίες – Εγγραφές: Release and Relax Motion Spa Consulting & Training Services, Λ. Αλεξάνδρας 9, Πεδίο του Άρεως, Αθήνα, 210 6432241
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Μεγγίσογλου Παναγιώτης Σύμβουλος Spa