Βασικές Αρχές Spa Management – Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Spa

Με τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα μάθεις ιδανικά το ρόλο που καλείσαι να εκπληρώσεις! Να δημιουργείς, δηλαδή, δεμένες ομάδες που θέλουν εργάζονται για σένα και την επιχείρηση spa καθώς και να εναλλάσεις τις ιδιότητες του Coach – Mentor – Manager ώστε να δημιουργείς ομάδες που να λειτουργούν άψογα με πίστη στις δυνάμεις τους και στο όραμα της επιχείρησης. Η ανάπτυξη τέτοιων ομάδων θα εξελίσσει και την επιχείρηση, θα δημιουργεί ικανοποίηση στους πελάτες έχοντας ένα πολύ ιδανικό κλίμα εργασίας.

¨Η διαχείριση ομάδων έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση του καθενός προσωπικά αλλά και του συνόλου, με στόχο την ανάπτυξη της λειτουργίας του spa¨!

Δείτε Πληροφορίες / Ημερολόγιο Πρόγραμμα Εδώ

Θεματολογία Εκπαίδευσης – Περιεχόμενα

Σκοπός της Εκπαίδευσης – Στόχοι

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Θεωρητική ύλη και ανάλυση: 

Επαγγελματίας Manager

 • Το κατάλληλο προφίλ του αποτελεσματικού μάνατζερ
 • Ο ρόλος του manager: Οι προσδοκίες της εργοδοσίας και των εργαζόμενων από αυτόν
 • Πώς κτίζω και οριοθετώ τις επαγγελματικές σχέσεις με τους συνεργάτες μου
 • Τρόποι προσωπικής εξέλιξης και ανέλιξης

Καθήκοντα

 • Πλάνο δράσης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ανάθεση έργου και εργασίας
 • Διαχείριση κρίσης
 • Επιλογή εκπαίδευση προσωπικού
 • Αξιολόγηση προσωπικού

Στοχοθεσία

 • Επιλογή, διαμόρφωση και καθορισμός στόχων
 • Υποστήριξη Στόχων
 • Τήρηση προδιαγραφών
 • Time management

Συντονισμός/ Παρακολούθηση/Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού

 • Στάσεις, και χειρισμοί των συνεργατών
 • Ενθάρρυνση, παρακίνηση, επιβράβευση

Meetings: Βασικό συντονιστικό εργαλείο ή χάσιμο χρόνου;

 • Τρόποι, μέθοδοι και μοντέλα διοίκησης και ηγεσίας
 • Βασικές αρχές mentoring, coaching. Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί εφαρμόζονται
 • Επίτευξη ομαδικότητας: Μύθοι και αλήθειες
 • Πώς και γιατί κτίζεται το ομαδικό πνεύμα / θετικά και αρνητικά

Επικοινωνία

 • Βασικές αρχές επικοινωνίας
 • Παρουσίαση ιδεών, πειθώ,
 • Διερεύνηση, διαπραγμάτευση,
 • Κατανόηση, ενεργητική ακρόαση
 • Να εξοικειωθούν στις βασικές αρχές που καθορίζουν το προφίλ του επαγγελματία spa manager
 • Να είναι σε θέση να χειρίζονται αποτελεσματικά τα βασικά καθήκοντα ενός spa manager με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος και την απόδοση των στελεχών spa
 • Να εξοικειωθούν με τα ευεργετικά αποτελέσματα της σωστής διαχείρισης στόχων και να είναι σε θέση να στηρίξουν το προσωπικό τους στην επίτευξη τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών στόχων
 • Να μπορέσουν να διαχειριστούν το προσωπικού τους έτσι ώστε ο καθένας από αυτούς να αποδίδει το καλύτερο που μπορεί, ενώ ταυτόχρονα να μπορούν να δημιουργούν ομαδικό πνεύμα και επαγγελματική συνείδηση
 • Να είναι σε θέση να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με επαγγελματισμό τις πολλές και διαφορετικές κατηγορίες κοινού (διοίκηση – προσωπικό – πελάτες)
 • Powerpoint
 • Προσομοίωση – Role Playing
 • Multimedia
 • Καλές Πρακτικές – Παραδείγματα

Απευθύνεται σε

Ημέρες / Ώρες

Κόστος

 1. Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων Spa
 2. Hotel Managers
 3. Spa Managers
 4. Assistant Spa Managers
 5. Spa Supervisors
 6. Spa Receptionists

24 ώρες

6 μέρες Χ 4 LIVE ώρες

300 ευρώ / εκπαιδευόμενο